Wojewódzka Poradnia Rehabilitacji i Zaopatrzenia Ortopedycznego Pofam w Łodzi

Konsultacje

Konsultacje protetyczne w naszej pracowni odbywają się bezpłatnie. Dyplomowani protetycy konsultują pacjentów prowadząc szczegółowy wywiad, dostosowując indywidualne potrzeby pacjenta. Technicy poświęcają dużo czasu i energii aby pacjent był świadomy sytuacji w jakiej się znajduje jak i miał odpowiednią wiedzę o swojej protezie oraz o koniecznych procesach przygotowania kikuta do zaprotezowania. Odbywa się między innymi prawidłowy pokaz bandażowania i hartowania kikuta co jest bardzo istotne przy pierwszym kontakcie kikuta z lejem protezowym.

Podczas konsultacji pacjent otrzymuje informację dotyczące kosztów protezy oraz wymaganych dokumentów (wnioski protezowe do refundacji NFZ wraz z kodami oraz sposobami dofinansowania do protezy z MOPS lub PCPR lub z Aktywnego Samorządu) potrzebnych do uzyskania refundacji.