Wojewódzka Poradnia Rehabilitacji i Zaopatrzenia Ortopedycznego Pofam w Łodzi

Refundacja: protezy, ortezy, gorsety

Zlecenie NFZ na protezę.

Jeśli przy wypisie ze szpitala pacjent otrzymał zlecenie NFZ na protezę tymczasową, należy udać się do lekarza specjalisty (chirurg, chirurg naczyniowy etc.) i poprosić o zlecenie NFZ na protezę ostateczną oraz pończochy kikutowe. Proteza ostateczna daje możliwość wyboru i zastosowania lepszych oraz droższych komponentów. Lekarz POZ (pierwszego kontaktu) może wystawić jedynie skierowanie do lekarza specjalisty, ale nie może wystawić zlecenia na protezę kończyny dolnej. Zlecenie NFZ, przed wizytą w Poradni, należy potwierdzić w siedzibie NFZ przypisanej do danego województwa.

Pacjenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może starać się o dodatkowe dofinansowanie z PFRON-u (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Pośrednikami PFRON-u są dzielnicowe placówki MOPS lub PCPR. Kwota dofinansowania z PFRON może wynieść 80-150% sumy, którą przyznaje NFZ na daną protezę. Wszelkich informacji udzielą pacjentowi pracownicy MOPS lub PCPR. W przypadku osób, które nie ukończyły 65 roku życia jest możliwość skorzystania z programu PFRON o nazwie „Aktywny Samorząd”, wtedy oprócz dofinansowania z NFZ pacjenci mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 20 000 zł na protezę uda lub 14 000 zł na protezę podudzia.

Kod refundacji w słowniku NFZ Nazwa wyrobu medycznego Kwota limitu refundacji % refundacji Okres uzytkowania
B.008 Proteza ostateczna modularna w obrębie podudzia 3 500,00 zł 100 raz na 3 lata
B.010 Wymina leja w protezie ostatecznej w obrębie podudzia 1 500,00 zł 100 raz w okresie uzytkowania protezy
C.014 Proteza ostateczna modularna w obrębie uda 5 500,00 zł 100 raz na 3 lata
C.017 Wymina leja w protezie ostatecznej w obrębie uda 2 000,00 zł 100 raz w okresie uzytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymi
H.028.00 Orteza obejmująca goleń i stopę lub z strzemieniem typu AFO dla dorosłych 400,00 zł 90 raz na 3 lata
H.028.01 Orteza obejmująca goleń i stopę lub z strzemieniem typu AFO dla dzieci 400,00 zł 100 raz na 3 lata
H.029.00 Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO, GRAFO dla dorosłych 500,00 zł 90 raz na 3 lata
H.029.01 Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO, GRAFO dla dzieci 500,00 zł 100 raz na 3 lata
H.030.00 Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO dla dorosłych 800,00 zł 90 raz na 3 lata
H.030.01 Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO dla dorosłych 800,00 zł 100 raz na 3 lata
H.031.00 Orteza obejmujaca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy typu HKAFO dla dorosłych 2 500,00 zł 90 raz na 3 lata
H.031.01 Orteza obejmujaca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy typu HKAFO dla dzieci 2 500,00 zł 100 raz na 3 lata
K.045.00 Orteza na rękę i przedramię dla dorosłych 250,00 zł 90 raz na 3 lata
K.045.01 Orteza na rękę i przedramię dla dzieci 250,00 zł 100 raz na 3 lata
K.046.00 Orteza przedramienno-ramienna z ujeciem ręki dla dorosłych 400,00 zł 90 raz na 3 lata
K.046.01 Orteza przedramienno-ramienna z ujeciem ręki dla dzieci 400,00 zł 100 raz na 3 lata
Ł.054.00 Gorset osciążająco-stabilizujący dla dorosłych 700,00 zł 90 raz na 3 lata w przypadku braku mozliwości doboru wyrobu seryjnego
Ł.054.01 Gorset osciążająco-stabilizujący dla dzieci 700,00 zł 100 raz na 3 lata w przypadku braku mozliwości doboru wyrobu seryjnego
Ł.055.01 Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz dla dzieci 1 600,00 zł 100 dladzieci do ukończenia 18 roku życia, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, według wskazań medycznych
P.107 Pończocha kikutowa – po amputacji lub wrodzonym braku w obrębie podudzia do 12 szt 240,00 zł 100 raz na rok
P.108 Pończocha kikutowa – po amputacji lub wrodzonym braku w obrębie uda do 12 szt 240,00 zł 100 raz na rok