Wojewódzka Poradnia Rehabilitacji i Zaopatrzenia Ortopedycznego Pofam w Łodzi

dr chiropraktyki Piotr Kejna

Wieloletni pracownik Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Obecnie pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nauczyciel akademicki w Zakładzie Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno - Ortopedycznego.

Zajmuje się profilaktyką i rehabilitacją ruchową. Posiada dyplom Doktora Chiropraktyki.

Piotr Kejna jest autorem programu „Zdrowy Kręgosłup", którego celem jest utrzymanie zdrowia oraz likwidowanie przyczyn wywołujących dolegliwości bólowe. Program ten wykorzystywany jest w leczeniu nieprawidłowości i urazów kręgosłupa oraz narządów ruchu pacjentów, jak również profilaktyce oraz ocenie zagrożeń dla układu kostnego człowieka spowodowanych nieprawidłowymi nawykami, warunkami pracy, nauki i wypoczynku. W ramach programu prowadzone są zajęcia terapii ruchowej, chiropraktyka oraz konsultacje i porady. Program skierowany jest zarówno do indywidualnych pacjentów jak i do grup ryzyka poddających się terapii profilaktycznej. Prowadzone są także konsultacje w zakresie ergonomii miejsca pracy i nauki.

Program "Zdrowy Kręgosłup", obejmujący nauczenie nawykowego zachowania właściwej postawy ciała podczas pracy i wypoczynku oraz uprawianie stałych ćwiczeń usprawniających, gwarantuje wszystkim zachowanie zdrowia i zmniejszenie ryzyka urazów spowodowanych wypadkami.

Marek Kubiak

Technik Biomechanik: Absolwent Medycznego studium nr 2 w Łodzi na kierunku Biomechanika-Protetyka Ortopedyczna. Specjalista w dziedzinie konstrukcji protez i protezowania pacjentów po amputacjach w obrębie kończyn dolnych i górnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych ośrodkach protetyczno-rehabilitacyjnych takich jak: Łódź, Poznań, Warszawa,oraz na kontraktach zagranicznych, pracując jako protetyk ortopedyczny oraz fizjoterapeuta w międzynarodowych zespołach medycznych w Libii, Tunezji, Malcie i Wielkiej Brytanii.

W firmie Pofam -Poznań zatrudniony od września 2014r. na stanowisku specjalista protetyk ortopedyczny. Zajmuje się procesem tworzenia protezy od podstaw: od pobrania miary, wykonanie leja protezowego, doboru elementów konstrukcyjnych w protezie, a w końcowej fazie uczy pacjenta prawidłowego posługiwania się protezą.