Wojewódzka Poradnia Rehabilitacji i Zaopatrzenia Ortopedycznego Pofam w Łodzi

Dr n. med. Elżbieta Barbara Łuczak

Specjalista IIᵒ z rehabilitacji ruchowej. Studia ukończyła na AWF w Krakowie na kierunku Rehabilitacja ruchowa. Stopień doktora otrzymała na WAM w Łodzi w 1993 roku. Pracę w Wojewódzkiej Poradni Zaopatrzenia Ortopedycznego w Łodzi rozpoczęła w 1969 roku jako instruktor gimnastyki leczniczej, a od 1994-2012 roku pełniła funkcję kierownika tej Poradni. Po ukończeniu studiów w 1978 roku rozpoczęła pracę w Studium Medycznym nr 2 w Łodzi a w 1991 roku rozpoczęła pracę na WAM w Łodzi jako adiunkt i pracowała do 2000 r. Od 2004 do 2014 była zatrudniona na UM w Łodzi na wydziale Wojskowo-Lekarskim, kierunek Fizjoterapia, pełniła obowiązki kierownika Zakładu Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno-Ortopedycznego. Od 2012 roku jest kierownikiem Wojewódzkiej Poradni Rehabilitacji i Zaopatrzenia Ortopedycznego Pofam w Łodzi.

Prowadzi specjalizacje dla magistrów rehabilitacji i fizjoterapii. Wielokrotna przewodnicząca komisji opracowujących programy nauczania dla techników biomechaniki, techników obuwników ortopedycznych oraz robotników ortopedycznych. Autorka programów nauczania z Biomechaniki, Zaopatrzenia Ortopedycznego oraz Protetyki i Ortotyki dla licencjatów i magistrów fizjoterapii. Jest autorem i współautorem 80 publikacji i opracowań związanych tematycznie z pracą zawodową, jest też współautorką podręcznika do nauczania biomechaniki ortopedycznej.

W Poradni opiekuje się stażystami w ramach zajęć specjalizacji oraz współpracuje w ramach usprawniania Pacjentów amputowanych w obrębie kończyn górnych i dolnych oraz terapii u Pacjentek po mastektomii. Przez wiele lat prowadziła badania związane z tym tematem, które zaowocowały wieloma publikacjami. Zajmuje się też problematyką zaopatrzenia pacjentów z różnymi dysfunkcjami w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

dr chiropraktyki Piotr Kejna

Wieloletni pracownik Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Obecnie pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nauczyciel akademicki w Zakładzie Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno - Ortopedycznego.

Zajmuje się profilaktyką i rehabilitacją ruchową. Posiada dyplom Doktora Chiropraktyki.

Piotr Kejna jest autorem programu „Zdrowy Kręgosłup", którego celem jest utrzymanie zdrowia oraz likwidowanie przyczyn wywołujących dolegliwości bólowe. Program ten wykorzystywany jest w leczeniu nieprawidłowości i urazów kręgosłupa oraz narządów ruchu pacjentów, jak również profilaktyce oraz ocenie zagrożeń dla układu kostnego człowieka spowodowanych nieprawidłowymi nawykami, warunkami pracy, nauki i wypoczynku. W ramach programu prowadzone są zajęcia terapii ruchowej, chiropraktyka oraz konsultacje i porady. Program skierowany jest zarówno do indywidualnych pacjentów jak i do grup ryzyka poddających się terapii profilaktycznej. Prowadzone są także konsultacje w zakresie ergonomii miejsca pracy i nauki.

Program "Zdrowy Kręgosłup", obejmujący nauczenie nawykowego zachowania właściwej postawy ciała podczas pracy i wypoczynku oraz uprawianie stałych ćwiczeń usprawniających, gwarantuje wszystkim zachowanie zdrowia i zmniejszenie ryzyka urazów spowodowanych wypadkami.

mgr. Bogusława Muszyńska

Mgr rehabilitacji - absolwentka AWF w Warszawie, specjalizacja z rehabilitacji ruchowej.

Ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w rehabilitacji szpitalnej i ambulatoryjnej.

Nauczyciel akademicki na kierunku fizjoterapia w SAN w Łodzi, przedmiotu zawodowego – fizykoterapia.

Ukończyła liczne kursy specjalistyczne, co pozwala na holistyczne spojrzenie na pacjenta.

Prowadzi treningi funkcjonalne, a programy rehabilitacji dopasowuje indywidualnie dla każdego pacjenta, wykorzystując terapię tkanek miękkich, masaż, kinesiotaping oraz elementy terapii manualnej. Przygotowuje pacjentów poprzez pokazy ćwiczeń, zabezpieczenie w ortezy oraz gorsety korekcyjne typu Cheneau dla dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa.

Specjalizuje się w pracy z pacjentami po urazach, zabiegach ortopedycznych, amputacjach kończyn, zajmuje się również dziećmi z wadami postawy. Prowadzi naukę poprawnego chodzenia w protezie oraz związane z tym procesem ćwiczenia. Pomaga pacjentom cierpiącym na zespoły bólowe i zmiany zwyrodnieniowe narządu ruchu. Zajmuje się usprawnianiem oraz terapią przeciw obrzękową u Amazonek oraz innych Pacjentów potrzebujących pomocy specjalistycznej tego typu. Współpracuje z łódzkim stowarzyszeniem „Amazonka”.

Marek Kubiak

Technik Biomechanik: Absolwent Medycznego studium nr 2 w Łodzi na kierunku Biomechanika-Protetyka Ortopedyczna. Specjalista w dziedzinie konstrukcji protez i protezowania pacjentów po amputacjach w obrębie kończyn dolnych i górnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych ośrodkach protetyczno-rehabilitacyjnych takich jak: Łódź, Poznań, Warszawa,oraz na kontraktach zagranicznych, pracując jako protetyk ortopedyczny oraz fizjoterapeuta w międzynarodowych zespołach medycznych w Libii, Tunezji, Malcie i Wielkiej Brytanii.

W firmie Pofam -Poznań zatrudniony od września 2014r. na stanowisku specjalista protetyk ortopedyczny. Zajmuje się procesem tworzenia protezy od podstaw: od pobrania miary, wykonanie leja protezowego, doboru elementów konstrukcyjnych w protezie, a w końcowej fazie uczy pacjenta prawidłowego posługiwania się protezą.